Prinsjesdag, belastingplannen, het D-woord

vrijdag 21 september 2018

Er waren al plannen uitgelekt, maar nu is dan alles bekend gemaakt. Er is in de afgelopen dagen al heel veel over geschreven. En ook ik ontkom er niet aan om er ‘wat van te vinden’.

Koopkracht

Goed nieuws: De koopkracht neemt toe! Maar dit komt niet door deze nieuwe belastingplannen, want die leiden juist tot een lastenverzwaring voor de aankomende jaren. De zorgkosten gaan weer toenemen, dat merken we straks in onze portemonnee. Pas in 2021 kabinetsbeleid zijn gebaseerd op verwachtingen. Iedereen heeft het over de dividendbelasting, het kabinet verwacht dat dit banen oplevert. Niemand hoor je over een investering in het onderwijs die ook 2 miljard kost. Daarbij is ook sprake van een verwachting, namelijk een verbetering van het onderwijs”. Daarmee is een zere plek benoemd, het gevoel hoe de plannen op ons als burgers overkomt. De verlaging van de dividendbelasting is niet uit te leggen en wordt maar door een klein deel van de bevolking gesteund. De emotie en hoe dit nieuws wordt gebracht zijn veel belangrijker dan de feiten en de verwachtingen van heel veel verschillende belastingmaatregelen die het kabinet schijnbaar niet kan over brengen op het grote publiek. Gaan deze leiden tot een verlichting. Waarom dan toch een toename van de koopkracht, dat komt door het beleid van voorgaande kabinetten. En, niet onbelangrijk, dat komt door uw eigen inzet om harder te werken en daarmee te profiteren van een bloeiende economie. Daarmee is duidelijk dat alle uitwerkingen van de kabinetsplannen niet zwart-wit zijn.

 

Het ‘D-woord’

Donderdag ochtend hoorde ik de heer Pechtold op de radio: “De uitkomsten van het kabinetsbeleid zijn gebaseerd op verwachtingen. Iedereen heeft het over de dividendbelasting, het kabinet verwacht dat dit banen oplevert. Niemand hoor je over een investering in het onderwijs die ook 2 miljard kost. Daarbij is ook sprake van een verwachting, namelijk een verbetering van het onderwijs”. Daarmee is een zere plek benoemd, het gevoel hoe de plannen op ons als burgers overkomt. De verlaging van de dividendbelasting is niet uit te leggen en wordt maar door een klein deel van de bevolking gesteund. De emotie en hoe dit nieuws wordt gebracht zijn veel belangrijker dan de feiten en de verwachtingen van heel veel verschillende belastingmaatregelen die het kabinet schijnbaar niet kan over brengen op het grote publiek.

 

Garanties

Garanties bij de uitkomsten van de verwachtingen van het kabinet krijgen we niet en dat kan ook niet. Want regeren is vooruitzien en we weten niet wat er in de toekomst gebeurt. Waar ik wel eens nieuwsgierig naar ben, is wat er is gebeurd met alle budgetten die voor vorige kabinetsplannen beschikbaar zijn gesteld. Er wordt wel gezegd, we hebben hier een x-bedrag voor over en investeren daar zoveel in, maar controle achteraf, wat het effect van die uitgaven zijn, is er maar heel beperkt en komt niet in de openbaarheid. Als ondernemer wil je graag weten of je een goede investering hebt gedaan, die kennis neem je mee bij een volgende beslissing over een investering. Maar van de overheid horen wij niet of een investering van (in dit geval) 2 miljard in het onderwijs of het afschaffen van de dividendbelasting ook het gewenste effect heeft gehad. Daar liggen zeker winstpunten voor de overheid, laat eens zien wat de uitkomsten zijn geweest van de investeringen die gedaan zijn. Daarmee wordt meer vertrouwen in de overheid gecreëerd en ontstaat mogelijk meer draagvlak voor een besluit over de dividendbelasting.

 

Beperking rente aftrek

Overigens, ik wil wel een klein beetje helpen, een detail bij de dividendbelasting wat niet in de media naar voren komt is de beperking van de rente aftrek. Met name grotere ondernemingen en dus ook buitenlandse ondernemingen krijgen hier mee te maken, waardoor ze meer winstbelasting moeten betalen. Zo wordt van de verlaging van de dividendbelasting een deel terugverdiend bij de grotere, internationale bedrijven.

 

Overtuigingskracht

Het probleem zit dus voor een belangrijk deel in de overtuigingskracht van dit kabinet, want ze krijgen een besluit over het afschaffen van de dividendbelasting niet goed uitgelegd en dat is kwalijk. Overigens, sinds de eerste berichten hierover, heb ik van diverse ondernemers de opmerking gekregen dat ze blij zijn, want ze hoeven dan minder belasting te betalen….. een misverstand natuurlijk, want de aanmerkelijk belangheffing in de inkomstenbelasting van box 2 wordt niet afgeschaft. Sterker nog, die gaat de komende jaren omhoog, dus plan je dividend uitkeringen goed! Waarom wordt er 2 miljard weggegeven aan buitenlandse ondernemingen? Er zijn veel alternatieven om het geld aan uit te geven, denk aan milieu maatregelen, of verlagen van de kosten van zorgverzekering voor particulieren, of… noem het maar. Het zal vast meer draagvlak hebben.

 

Het gaat goed in NL

Overigens, we hoeven niet te klagen want in Nederland is het echt geen kommer en kwel. Op de internationale ladder doen we het niet gek, we staan op veel lijsten in de top. We hebben het gemiddeld genomen goed met z’n allen. Waarbij wel opvallend is dat het netto besteedbaar inkomen van Nederlanders een van de laagste in Europa is. Dat is gek en daar ligt een verbeterpunt. We hebben een hoog BBP per hoofd van de bevolking, maar houden er minder aan over dan landen als België en Italië. Dat zou komen omdat we een te lage prijs rekenen voor onze producten, onze kostprijs ligt hoger dan in andere Europese landen.

 

We lopen achter op de rest van de EU als het gaat om investeringen in het verlagen van de CO2 uitstoot. Vanwege onze situatie, klein land, veel inwoners per m2, moeten we harder ons best doen. Landen als Noorwegen en Zweden hebben een natuurlijk voordeel, die kunnen veel schone energie uit hun natuurlijke bronnen halen en lopen voorop in de EU op dit vlak. Daar had ons kabinet ook 2 miljard extra voor kunnen uittrekken.

 

En hoe nu verder?

Er zijn veel beschouwingen over de kabinetsplannen. Nu is de volgende stap om te kijken welke plannen door de 2e en 1e kamer komen. Dat zal in december wel bekend zijn. Daarna volgt voor NL een andere belangrijke stap, de Brexit. Hoe gaat dit lopen? De invloed daarvan op onze economie is binnen Europa een van de grootste, wij exporteren veel naar de UK. Dus wij hebben veel belang bij goede afspraken tussen de EU en de UK. Maar landen als Polen, Hongarije, Griekenland hebben dat veel minder, maar wel net zoveel stem als wij.

 

De belastingplannen zijn doorgerekend door het Planbureau en laten een verbetering zien in het besteedbaar inkomen. De belastingplannen komen op mij over als schuiven met verhogingen en verlagingen, met voordelen en nadelen, een beetje hier en een beetje daar. Het is net alsof je tegen je kind zegt, je krijgt meer kleedgeld, maar je wordt wel gekort op je zakgeld (en dat zeggen we niet zo duidelijk). Wat schiet het kind hier mee op? Oude wijn in nieuwe zakken? Je kunt nog tegen je kind zeggen dat hij of zij er toch op vooruit gaat. De reactie van het kind zal zijn, ‘ja want ik heb er uren bij gekregen van m’n baas’.

 

Laten we in ieder geval hopen dat mensen met een laag inkomen er voelbaar op vooruitgaan, dan heeft dit kabinet in ieder geval iets bereikt waar veel mensen achter kunnen staan. En laten we hopen dat de verwachtingen van dit kabinet minimaal zullen uitkomen of zelfs de verwachtingen overtreffen. Dan hebben we allemaal op onze kleine deelgebieden.

 

Tips voor ondernemers

Natuurlijk kan ik heel veel zeggen over de gevolgen van de plannen voor ondernemers. Dat is door anderen in de afgelopen dagen ook al veel gedaan. Naar onze klanten, onze ondernemers is een mail gestuurd met de belangrijkste wijzigingen op het gebied van ondernemers. Daarbij staan de tips die we voor ondernemers hebben. Tips over het zo goed mogelijk plannen om de minste belasting te hoeven betalen. Dat is een belangrijke rol die we als adviseur voor de MKB-onderneming hebben. Wil je die tips ook ontvangen, stuur dan een mail naar herman.ruiter@dvpaa.nl

Top <h4>dvpaa.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/meer-rendement/">Meer rendement</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/mkb/">Midden & Klein Bedrijf (MKB)</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/landbouwmechanisatiebedrijven-lmb/">Landbouwmechanisatiebedrijven (LMB)</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/diensten/">Diensten</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/over-ons/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/inloggen/">Inloggen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/vestiging-lemmer/">Vestiging Lemmer</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/vestiging-steenwijk/">Vestiging Steenwijk</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/klokkenluidersregeling/">Klokkenluidersregeling</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/klachtenregeling/">Klachtenregeling</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/privacy/">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/overzicht/">Landingspagina's</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/lmb-accountant/">LMB-Accountant voor meer rendement</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contactformulier-lmb/">Contactformulier LMB</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/financieel-verantwoord-ondernemen/">Financieel Verantwoord Ondernemen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/goed-plannen-is-goed-besparen/">Goed plannen is goed besparen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/prinsjesdag-vol-verwachting-klopt-ons-hart/">Prinsjesdag, vol verwachting klopt ons hart</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/wijziging-renteafspraken-krediet-rabobank/">Wijziging renteafspraken krediet Rabobank</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/prinsjesdag-belastingplannen-het-d-woord/">Prinsjesdag, belastingplannen, het D-woord</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/dure-auto-s-rijden-of-eerder-stoppen-met-werken/">Dure auto\'s rijden of eerder stoppen met werken?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/dividendbelasting-afschaffing-gaat-niet-door-hoe-dan-wel-minder-belasting-betalen/">Dividendbelasting afschaffing gaat niet door, hoe dan wel minder belasting betalen?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/uw-winkelpand-als-pensioen-of-als-molensteen/">Uw winkelpand als pensioen of als molensteen?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/investeren-voor-de-onderneming-of-voor-belastingaftrek/">Investeren, voor de onderneming of voor belastingaftrek?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/test/">test</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/rel/landbouwmechanisatiebedrijf/">landbouwmechanisatiebedrijf</a></li> </ul>